Privadesa i política de dades

Política de privacitat i dades

Política de privacitat i dades personals: aplicable als usuaris d'aquest negoci hoteler en fer una reserva

DADES GENERALS

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la seva disposició les següents dades:

Navata TorreMirona Hotel SL domiciliada a la direcció CTRA N-260, KM.46 amb CIF B55215511. Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Vol. 2994, Foli 114, Full GI-57.304, Inscripció 1.

Al web www.hoteltorremirona.com es troben una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre l'allotjament disponible així com informació detallada d'aquest. A més, a disposició de l'usuari es troben les instal·lacions i serveis oferts per Navata Torremirona Hotel SL, així com els serveis localitzats al Resort amb conveni amb la susdita empresa, com Torremirona Golf Club.

El seu principal objectiu és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l'empresa, als productes i serveis que s'ofereixen, així com la reserva d'aquests mitjançant la mateixa pàgina web, la seva gestió i la resolució de dubtes i preguntes de l'usuari.

Així mateix es presenta el contacte de l'hotel per tal de facilitar qualsevol informació de forma directa a l'usuari. Aquesta s'inclou també en la factura que li enviem. Pot dirigir-se a nosaltres via correu electrònic a info@hoteltorremirona.com o a través d'una trucada al 34 972 56 67 00.


Oficial de compliment de dades: no s'aplica a les activitats de Data Controllers. 


POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27de abril de 2016, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) s'informa a l'usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de Navata Torremirona Hotel SL

Sempre es va a respectar la confidencialitat de les seves dades personals que només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre les sol·licituds que ens plantegi, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica . No transferirem dades personals a un tercer país fora de l'EEE (Espai Econòmic Europeu).

Per exercir els seus drets d'oposició, rectificació o cancel·lació s'ha de dirigir a la seu de l'empresa Ctra. N-260 KM.46 de Navata 17744 (Girona), o bé, escriure'ns al següent correu info@hoteltorremirona.com o trucar-nos al +34 972 56 67 00.

 

CONDICIONS D'ÚS

Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari del web www.hoteltorremirona.com implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que sigui no està d'acord amb aquestes condicions no continuï usant aquest web.

Emmagatzemarem les dades proporcionades per vostè, l'usuari, durant el temps necessari per a la gestió de la reserva que va realitzar, així com dels serveis d'allotjament que va sol·licitar. Una vegada que la gestió finalitzi, les seves dades es conservaran durant sis (6) mesos. Si accepta rebre informació de màrqueting i / o comercial, les seves dades s'emmagatzemaran fins que revoqui el seu consentiment.

Qualsevol tipus de notificació i / o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i / o correu certificat.

Vam contractar al nostre soci Guestcentric Group ( www.guestcentric.com ) per dur a terme el motor de reserves del nostre negoci. Guestcentric actua sota la nostra autoritat i hem signat un contracte amb el Grup Guestcentric per a la prestació dels seus serveis. Hem instruït a Guestcentric Group per escrit segons la forma en què s'ha de realitzar el processament.


RESPONSABILITATS

Navata Torremirona Hotel SL no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador.

No obstant això, tenint en compte l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, Navata Torremirona Hotel SL es compromet a la retirada o si escau bloqueig d'aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic.

Tampoc l'empresa es farà responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat a l'ordinador de l'internauta. S'exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l'usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web.

Així mateix, Navata Torremirona Hotel SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això.

Quan vostè, usuari, ens proporcioni dades personals pertanyents a un subjecte de dades diferent al seu, vostè és responsable d'aquests actes, així com d'obtenir el consentiment respectiu d'aquests subjectes de dades per al subministrament de les seves dades.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Navata Torremirona Hotel SL és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s'hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d'aquesta empresa.

Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de Navata Torremirona Hotel SL

Tota la informació que es rebi a la web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a Navata Torremirona Hotel SL de manera gratuïta. No s'ha d'enviar informació que NO pugui ser tractada d'aquesta manera.

Tots els productes i serveis d'aquestes pàgines que NO són propietat de Navata Torremirona Hotel SL són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Només apareixen al web de Navata Torremirona Hotel SL a l'efecte de promoció i de recopilació d'informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l'activitat que en ell es desenvolupa seran competents Jutjats de Figueres, renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

POLÍTICA DE COOKIES

Navata Torremirona Hotel SL pel seu propi compte o la d'un tercer contractat per a prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan l'usuari navega pel lloc web. Les cookies utilitzades s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

En tot cas les galetes tenen un caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió anterior. En cap cas s'utilitzarà cookies per recollir informació de caràcter personal.


Si un interessat considera afectats els seus drets, també pot recórrer a l'autoritat de control competent de l'Estat membre de què es tracti. Més informació a: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en

We use first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you advertising related to your preferences, based on your browsing habits and profile. You can configure or block cookies by clicking on “Cookies settings”. You can also accept all cookies by clicking on “Accept all cookies”. For more information, please consult our Cookie Policy.

Configuració de cookies:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Configuració de cookies
Accepta totes les cookies